wtorek, 20 września 2011

Galeria Powstań Śląskich - cz. II.

Józef Korman, szef kontrwywiadu Naczelnej Komendy 
Wojsk Powstańczych (III Powstanie Śląskie).
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Rudolf Kornke - zastępca Głównego Inspektora Polskiej 
Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku .

Podpułkownik Bronisław Sikorski (na drugim planie) - inspektor piechoty w dowództwie Obrony Plebiscytu. Od 22 kwietnia dowódca Grupy "Południe" (III Powstanie Śląskie). Jego oddziały powstrzymały niemiecki 
kontratak znad Olzy i Odry na Wodzisław Śląski.
 
III Powstanie Śląskie - grupa oficerów 1 dywizji. Na pierwszym planie 
stoją od lewej: kapitan Leon Bulowski, kapitan Robert Oszek, 
kapitan Jan Chodźko, porucznik Jan Kowalewski. 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz