niedziela, 5 stycznia 2014

Warszawa 1860 r. (cz. I).

 Warszawa od strony Pragi (1860 r.). 
Rys. J. Cegliński, A. Matuszkiewicz.

Zamek (1860 r.). Rys. J. Cegliński, A. Matuszkiewicz.

 Zamek od strony tarasu (1860 r.). 
Rys. J. Cegliński, A. Matuszkiewicz.

Dworzec kolei żelaznej (1860 r.). 
Rys. J. Cegliński, A. Matuszkiewicz.

 Ogród Saski (1860 r.). Rys. J. Cegliński, A. Matuszkiewicz.