czwartek, 15 grudnia 2011

Poczet królów i książąt Polski - Lestek.

Lestek  - książę Polan.
Rys. Walery Eliasz Radzikowski.


Syn i następca Siemowita urodził się, wedle hipotez badaczy uznających jego historyczność, około roku 870-880. Geneza jego imienia jest niejasna. Wywodzi się najprawdopodobniej od słowa lście (chytrość).  Być może było to zdrobnienie Lścimir lub Lścisław, których to współczesnym wariantem jest Leszek. Jeszcze w połowie X wieku poddanych Piastów nazywano "ludźmi Lestka": Lestkami lub Lestkowicami. Można w ten sposób interpretować np. wzmiankę bizantyjskiego cesarza Konstantego Porfirogenety o "ludzie Litzike" żyjącym nad Wisłą, lub informację Widukinda o podlegających Mieszkowi Słowianach, zwanych "Licikaviki" (za taką interpretacją optuje min. Andrzej Garlicki). Panowanie Lestka musiało więc mocno odcisnąć się w pamięci sąsiadów jego państwa, skoro to właśnie jego imieniem jeszcze długo po śmierci Lestka zwali jego lud.  Paradoskalnie Gall Anonim pisze  o tym księciu tylko tyle, że "... czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze".
Według Stanisława Zakrzewskiego żoną Lestka mogła być księżniczka morawska. Z kolei Stanisław Kętrzyński odkrył XIV wieczny przekaz belgijskiej kroniki, sugerujący, że ową żoną była saska księżniczka. Jednym z synów tego małżeństwa miał być Ewaker, przyszły biskup Leodium. Hipotetyczny czas zgonu Lestka historycy umiejscowiają gdzieś między rokiem 930 i 950. Następcą drugiego księcia z dynastii Piastów był jego syn Siemomysł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz