sobota, 31 grudnia 2011

Arsenał - czasy saskie - generalicja cz. II.

Hetman wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł "Rybeńko".
B. Gembarzewski.

Od lewej:hetman wielki koronny Wacław Rzewuski, generał w ubiorze polskim
po 1759 roku, generał w ubiorze cudzoziemskim po 1745 roku,
generał w płaszczu. Rys. B. Gembarzewski.


Regimentarz Stanisław Poniatowski (ojciec przyszłego króla - konno)
z 1732 r. Wokół konia 4 pajuków.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz