sobota, 31 grudnia 2011

Polskie pieśni - "Marsz Polonia".
W 1863 roku anonimowy autor na melodię ukraińskiej "Dumki o Hryciu" napisał "Marsz Czachowskiego", związany ze zgrupowaniem generała Dionizego Czachowskiego. Pieśń ta rozpowszechniła się później z różnymi tekstami i wariantami melodycznymi min. w Legionach Polskich, "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera ("Marsz Halleryczyków"), i polskich formacjach w USA (Legion Kościuszki).  Pod koniec XIX wieku w środkowisku Polonii brazyliskiej (?) śpiewano ją z poniżższym tekstem jako "Marsz Polonia". Do kraju przywiozła go nauczycielka i działaczka ruchu chłopskiego Jadwiga Jahołkowska. W okresie międzywojennym pieśń ta była bardzo popularna wśród harcerzy. W czasie II wojny światowej żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie Europy śpiewali ją z refrenem zaczynającym się od słów "Marsz, Marsz Sikorski".  Obecnie "Marsz Polonia" wykonywany jest przy okazji uroczystości patriotycznych i polonijnych za granicą oraz w kraju.  

------------------------------

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Polonia...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Polonia...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany”.

Marsz, marsz Polonia...

Walczymy bracia, tylko śmiało,
Dopókiśmy zdolni,
Poginiemy wszyscy z chwałą
Lub będziemy wolni.

Marsz, marsz ułany,
Gdzie powinność każe,
Dłuski z męstwa znany
Tor sławy nam wskaże.

Wszakże mamy dobrą sprawę:
Wzywa nas Ojczyzna.
Głośne imię, wielką sławę
Świat nam później przyzna.

Marsz, marsz ułany...

Hejże, wiara, na Moskala!
Hej do kosy, dzieci!
Polska z grobu głaz odwala,
Biały Orzeł leci.

Marsz, marsz Polonia...

Społem szydła, herby, brony,
A w łeb stronnictw mara,
Bij, czyś biały, czyś czerwony!
Bij żołdaków cara!

Marsz, marsz Polonia...

Jeszcze Polska nie zginęła
I zginąć nie może,
Bo Ty jesteś sprawiedliwy,
O! Wszechmocny Boże!

Marsz, marsz Polonia...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz