czwartek, 29 grudnia 2011

Arsenał - czasy saskie - generalicja.

Od lewej: król August II, hetman wielki koronny Hieronim Lubomirski,
rotmistrz z 1698 r. Rys. B. Gembarzewski.

Od lewej: król August II w mundurze generalskim grandmuszkieterów 1732 r.,
generał. Rys. B. Gembarzewski.

Od lewej: adiutant królewski, król August III.
Rys. B. Gembarzewski.


Od lewej: szambelan królewski, generał - adiutant,
fliegel adiutant królewski z 1732 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz