sobota, 17 grudnia 2011

Arsenał - epoka stanisławowska do Powstania Kościuszkowskiego - kawaleria narodowa cz. II.

Brygada II kawalerii narodowej Wielkiego Księstwa
Litewskiego (petyhorska/pińska) 1776-85 r.  Od lewej:
oficer, towarzysz, szeregowy. Rys. B. Gembarzewski.


Od lewej: oficer kawalerii narodowej koronnej, namiestnik sztandarowy
pułku straży przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego,
towarzysz kawalerii narodowej koronnej (według przepisu
z 27 lutego 1789 r.). Rys. B. Gembarzewski.


1 Brygada kawalerii narodowej wielkopolskiej gen. Łuby z 1790 r.
Od lewej: rotmistrz, towarzysz w płaszczu, towarzysz,
pocztowy. Rys. B. Gembarzewski.


Kawaleria narodowa Wielkiego Księstwa Litewskiego 1790-94 r.
Od lewej: oficer i towarzysz 1 brygady (kowieńskiej),
towarzysz 2 brygady (pińskiej). Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz