poniedziałek, 19 grudnia 2011

Arsenał - epoka stanisławowska do Powstania Kościuszkowskiego - strzelcy i janczarzy.

Od lewej: strzelec 19 regimentu jegrów płk. Michała Sokolnickiego z Dywizji
gen. Dąbrowskiego, strzelec z 15 regimentu Cichockiego, szeregowy
20 regimentu płk. Jana Kilińskiego. Rys. B. Gembarzewski.

Janczarzy 1770-75. Rys. B. Gembarzewski.


Chorągiew janczarów buławy wielkiej Wielkiego Księstwa Litewskiego 1770-75.
Od lewej: janczar, oficer. Rys. B. Gembarzewski.

Chorągiew janczarów buławy polnej wielkiego księstwa litewskiego.
Od lewej: oficer, szeregowy, szeregowy. Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz