sobota, 7 stycznia 2012

Arsenał - czasy saskie - piechota liniowa cz. II.

Oficerowie grenadierów regimentu Buławy Wielkiej
Koronnej z 1732 r. Rys. B. Gembarzewski.


Regiment łanowy z 1732 r. Od lewej: szef regimentu
generał lejtnant Tarło, oficer fizylierów, oficer grenadierów,
grenadier. Rys. B. Gembarzewski.


Regiment łanowy z 1732 r. Od lewej: oficer sztabowy konno, gemajn,
oficer sztabowy konno, szef regimentu generał major Kossowski.
Rys. B. Gembarzewski.


Gwardia piesza z 1732 r. Od lewej: cieśla (saper) regimentowy,
dudziarze (po 8 na batalion). Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz