poniedziałek, 9 stycznia 2012

Arsenał - czasy saskie - kawaleria cz. I.

Sascy kirasjerzy przebrani w oporządzenie husarskie dla kampamentu (ćwiczeń)
pod Królikarnią w 1732 r. Rys. B. Gembarzewski.

Od lewej: towarzysz husarski, rotmistrz, buńczuczny i husarze
Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1744 r.
Rys. B. Gembarzewski.


Od lewej: trębacze husarscy, pocztowy husarii 1746 r.
Rys. B. Gembarzewski.

Gwardia Konna z 1732 r. Od lewej: generał - szef regimentu,
gemajn i podoficer w superwestach.
Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz