czwartek, 12 stycznia 2012

Arsenał - czasy saskie - dragoni.

Od lewej: dragon w stroju polskim (milicja rzeszowska
pisarza polnego koronnego Lubomirskiego) z 1732 r.,
oficer dragonów 1697 r., dragon z początku XVIII wieku.
Rys. B. Gembarzewski.

Od lewej: dragon i podoficer dragonów ok. 1707 r.
Rys. B. Gembarzewski.

Regiment dragonów Królewicza w 1732 r. Od lewej:
szef regimentu płk. Jan de Freneuse, gemajn.
Rys. B. Gembarzewski.

Regiment dragonów Wodzickiego w 1732 r. Od lewej: podoficer, s
zef regimentu generał major Piotr Wodzicki.
Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz