sobota, 15 października 2011

Arsenał - epoka stanisławowska do Powstania Kościuszkowskiego - oddziały nadworne.

Królewskie milicje nadworne. Od lewej:
huzarzy, oficer eskorty królewskiej.
Rys. B. Gembarzewski.


Od lewej: strzelec królewski z 1768 r.,
hajduk królewski z 1771 r.
Rys. B. Gembarzewski.

Huzarzy z 1764 r.
Rys. B. Gembarzewski.


Regiment Gwardii Pieszej Koronnej w 1792 roku. Z lewej szef regimentu
generał porucznik książę Józef Poniatowski.
Z prawej grenadier w mundurze letnim.
Rys. B. Gembarzewski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz