czwartek, 21 czerwca 2012

Galeria Powstań Śląskich - cz. XVI


"Renegat Urbanek, zaprzedany przewodniczący niemieckiego komitetu plebiscytowego, obiecuje robotnikom górnośląskim dostawę kóz niemieckich dla dostarczenia' dzieciom mleka. Ażeby się zaś ludziom zdawało, że "Comitat” nie cygani, sprowadził jedną taką deutsche Ziege, by ją pokazywać na wiecach "hajmatstrojów". Kozi pastuch Urbanek chciał jednak naprzód kozę pouczyć o Górnym Śląsku, zaprowadził ją więc na górkę, pokazał jej nasz kraj i rzekł: "Widzisz, to jest Górny Śląsk, który ty, Ziego, masz uratować für Deutschland. W tobie ostatnia nadzieja!"
Odpowiedź niemieckiej kozy – Zu sp – ä – ä – ä – ä t!"
(karykatura z "Kocyndra") 

 Powstańcy przy zniszczony niemieckim pociągu
k. Kędzierzyna (III Powstanie Śląskie).

Oddział karabinów maszynowych - III (?) Powstanie Śląskie. 

Uroczystości rocznicy I Powstania Śląskiego (Katowice 1929 r.).
(Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz