wtorek, 1 maja 2012

Skąd wzięła się biało - czerwona?

FLAGA PAŃSTWA Z GODŁEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 
Skąd wzięła się biało -  czerwona?
Święto Flagi (2 maja) ściśle łączy się ze świętem Konstytucji 3 Maja. To właśnie 3 Maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji po raz pierwszy uznano białą i czerwoną za barwy narodowe. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie zakładali szarfy biało – czerwone. Pierwszą regulacją prawną barw polskiej flagi była uchwała Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.  Na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego przyjęto wówczas flagę biało – czerwoną, jako kompromis między propozycją konserwatystów (którzy chcieli flagi białej) i biało – czerwono – szafirową szarfą Konfederacji Barskiej (proponowanej przez Towarzystwo Patriotyczne.
„Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.

Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku”.

Od tego dnia oficjalnie mamy naszą biało – czerwoną. 1 sierpnia 1919 roku sprecyzowano jeszcze układ barw na polskiej fladze. "Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony."
Warto również wiedzieć, jakie znaczenie w heraldyce mają akurat takie kolory. Biały symbolizuje czystość i niepokalanie. W rysunkach heraldycznych zastępuje także srebro. Czerwony z kolei jest symbolem odwagi, waleczności i ognia.
Pora teraz odpowiedzieć sobie na tytułowe pytanie – skąd takie a nie inne barwy na polskiej fladze? Z heraldyki Królestwa Polskiego. To bezpośrednie nawiązanie do godła polskich królów – białego orła na czerwonym tle. Po raz pierwszy przyjął go w 1295 roku Przemysław II. Zarówno orzeł jak i sama tarcza zmieniały się przez wieki. Obecny kształt polskiego orła opracował w 1927 roku prof. Zygmunt Kamiński wzorując się na godle z czasów Stefana Batorego.

1 komentarz: